Contact

catsAdresa

Strada Petre Costescu 7 ,Bucuresti, Romania

cats1Telefon

021 334 00 80
0761 640 626

Nume: Email: Telefon:

Mesaj

NOTIFICARE: Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice , Zone Medical Estet are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.Scopul colectării datelor este de informare medicala.Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare numai in scop medical. Refuzul dvs. determină imposibilitatea contactarii clinicii prin intermediul formularului online avand posibilitatea de a obtine detalii si informatii prin contact telefonic direct.Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate la cererea acestora numai autoritatilor publice ale statului abilitate conform legii de a face investigatii.