Contact

Adresa

  • Strada Petre Costescu 7 ,Bucuresti, Romania

Telefon

  • 021 334 00 80
  • 0761 640 626

Email

NOTIFICARE: Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice ,  Zone Medical Estet are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de informare medicala.

    Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de catre clinicaestet.ro in conformitate cu legea.